Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng

HO - Nhân viên Bảo Trì Bảo Dưỡng ATM

KV. TP. Hà Nội

Hà Nội 08/02/2018

NHÂN VIÊN XỬ LÝ BATCHJOB

Khối Công nghệ thông tin

Hồ Chí Minh 23/01/2018

HO - Nhân viên Biên Phiên Dịch - Văn phòng Hội Đồng Quản Trị

Văn phòng Hội đồng Quản trị

Hồ Chí Minh 19/01/2018

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Trung tâm Thẻ

Hồ Chí Minh 18/01/2018

THÀNH VIÊN BAN DỰ ÁN TRIỂN KHAI BASEL II

Hội sở

Hồ Chí Minh 17/01/2018

NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Hội sở

Hồ Chí Minh 04/01/2018

NHÂN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ TRUNG TÂM (TSO)

Hội sở

Hồ Chí Minh 03/01/2018

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG LÕI

Khối Công nghệ thông tin

Hồ Chí Minh 03/01/2018

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG SỐ

Hội sở

Hồ Chí Minh 03/01/2018

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH THÔNG TIN ( BI ) VÀ BSC

Hội sở

Hồ Chí Minh 03/01/2018

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Khối Công nghệ thông tin

Hồ Chí Minh 03/01/2018

CHUYÊN VIÊN ETL

Khối Công nghệ thông tin

Hồ Chí Minh 03/01/2018

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ ỨNG DỤNG (CORE BANKING)

Khối Công nghệ thông tin

Hồ Chí Minh 03/01/2018

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ỨNG DỤNG ( E-BANKING )

Khối Công nghệ thông tin

Hồ Chí Minh 03/01/2018

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HẠ TẦNG

Khối Công nghệ thông tin

Hồ Chí Minh 03/01/2018

NV QUẢN LÝ TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Khối Công nghệ thông tin

Hồ Chí Minh 02/01/2018

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ TIẾP QUỸ

Phòng Quản lý hệ thống ATM

Hồ Chí Minh 02/01/2018
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.