Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Vị thế của ACB trong 5 năm tới là vị thế của Ngân hàng Hàng đầu

(TP.HCM) – Đại hội đã thảo luận các vấn đề: báo cáo kết quả hoạt động năm 2013; kế hoạch kinh doanh năm 2014; báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013; bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy phép đăng ký kinh doanh; việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Kết quả kinh doanh 2013 của ACB:  tổng tài sản ở mức 166.600 tỷ đồng; tổng quy mô huy động tiền gửi khách hàng đạt 138 ngàn tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 107.200 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 1.035 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức của ACB năm 2013 là 7% bằng tiền mặt.  Kết quả lợi nhuận 2013 thấp so với kỳ vọng là do ảnh hưởng từ nền kinh tế chung, việc đóng trạng thái vàng và ACB đã chủ động tăng cường trích lập dự phòng. 

Định hướng chung của ACB trong năm 2014 là tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực nhằm tạo tiền đề tăng trưởng bền vững cho chiến lược từ năm 2014 - 2018. ACB đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản lên mức 190.000 tỷ đồng; tiền gửi huy động từ khách hàng và tín dụng đều được dự kiến tăng trưởng 13%; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt khoảng 1.189 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Năm 2014, ACB sẽ là ngân hàng hoạt động có quy tắc được cấu thành từ tăng trưởng bền vững, quản lý chuyên nghiệp, thu nhập chính đáng và lợi nhuận hợp lý. 

Trong bài phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT ACB nhấn mạnh: “ACB đã và đang nỗ lực cải tiến toàn diện để đặt khách hàng vào trọng tâm, xây dựng năng lực cạnh tranh trên nền tảng các giá trị cốt lõi nhằm duy trì được các thế mạnh kinh doanh tạo sự khác biệt. Vị thế của ACB trong 5 năm tới là vị thế ngân hàng hàng đầu, trong 3 năm nữa là ngân hàng có cấu trúc hoạt động hiệu quả vượt trội”

(toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch HĐQT).

Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Tìm việc làm
Kết Nối Với ACB
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến trang tuyển dụng của ACB qua:

  • Báo, tạp chí
  • Internet
  • Email
  • Bạn bè, Người thân
  • Khác
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.