Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng

HCM - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

KV. TP. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh 01/02/2018

HCM - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên

KV. TP. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh 01/02/2018

HCM - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

KV. TP. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh 01/02/2018

GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CAO CẤP - KV TP.HCM

KV. TP. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh 26/12/2017

GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CAO CẤP - KV TP.HCM

KV. TP. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh 26/12/2017

HCM - Nhân viên Kinh doanh Chuyên doanh Thẻ

KV. TP. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh 12/02/2018

HCM - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay - Loan CSR

KV. TP. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh 02/02/2018

HCM - Giao dịch viên - Teller

KV. TP. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh 02/02/2018

HCM - CTV TELESALE

KV. TP. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh 01/02/2018

HCM - CTV NHẬP LIỆU

KV. TP. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh 01/02/2018

HCM - CTV TƯ VẤN DVKH 24/7

KV. TP. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh 01/02/2018

HCM - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng - CSR

KV. TP. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh 30/01/2018

GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ƯU TIÊN

KV. TP. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh 21/12/2017

GIÁM ĐỐC SẢN PHẨM BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

KV. TP. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh 21/12/2017
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.