Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng

CỘNG TÁC VIÊN NHẬP LIỆU

Hồ Chí Minh 02/08/2017

NHÂN VIÊN TRA SOÁT LỆNH CHUYỂN TIỀN ĐI TRONG NƯỚC

Hội sở

Hồ Chí Minh 02/08/2017

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ACB

Hồ Chí Minh 01/08/2017

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG

Hội sở

Hồ Chí Minh 30/07/2017

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO GIAN LẬN

Hội sở

Hồ Chí Minh 30/07/2017

NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Hội sở

Hồ Chí Minh 04/07/2017

CHUYÊN VIÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Khối Công nghệ thông tin

Hồ Chí Minh 22/06/2017

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Khối Công nghệ thông tin

Hồ Chí Minh 22/06/2017

NHÂN VIÊN MIS - KHỐI CNTT

Hồ Chí Minh 22/06/2017

CHUYÊN VIÊN ETL

Khối Công nghệ thông tin

Hồ Chí Minh 22/06/2017

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN BI

Khối Công nghệ thông tin

Hồ Chí Minh 22/06/2017

Nhân viên Quản lý Ứng dụng

Hồ Chí Minh 22/06/2017

NHÂN VIÊN XỬ LÝ BATCHJOB

Khối Công nghệ thông tin

Hồ Chí Minh 22/06/2017

CHUYÊN VIÊN CHÍNH SÁCH CNTT

Khối Công nghệ thông tin

Hồ Chí Minh 22/06/2017

NHÂN VIÊN/CHUYÊN VIÊN BẢO MẬT

Khối Công nghệ thông tin

Hồ Chí Minh 22/06/2017

NV QUẢN LÝ TRUNG TÂM DỮ LIỆU - PHÒNG HẠ TẦNG VÀ BẢO MẬT

Khối Công nghệ thông tin

Hồ Chí Minh 22/06/2017

Nhân viên Thanh toán quốc tế - TPHCM

Hồ Chí Minh 30/05/2017

NHÂN VIÊN TIẾP QUỸ ATM

Hồ Chí Minh 26/05/2017

NV KIỂM TOÁN/ KIỂM TOÁN VIÊN

Ban Kiểm toán nội bộ

Hồ Chí Minh 26/05/2017

NHÂN VIÊN TƯ VẤN - TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 24/7

Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7

Hồ Chí Minh 25/07/2017
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.