Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - TP.HCM

Kênh phân phối

Hồ Chí Minh 01/11/2017

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - TP.HCM

Kênh phân phối

Hồ Chí Minh 01/11/2017

CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ACB

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Khánh Hòa
Đồng Nai
...
27/10/2017

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Kênh phân phối

Hồ Chí Minh 12/10/2017

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Kênh phân phối

Hồ Chí Minh 12/10/2017

NV/CV PHÂN TÍCH ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

Khối Khách hàng Doanh Nghiệp

Hồ Chí Minh 01/09/2017

NV KIỂM TOÁN/ KIỂM TOÁN VIÊN

Ban Kiểm toán nội bộ

Hồ Chí Minh 26/05/2017

NHÂN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - TP.HCM

Hồ Chí Minh 20/05/2017
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.